Sture Lindholm


Foto: Scott Osborn

Sture Lindholm är född 1964 i Pojo, student från Karis-Billnäs gymnasium 1983 och således en genuin raseborgare. Fil. mag. Sture Lindholm studerade historia vid Åbo akademi, arbetar sedan 1992 som lektor i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium och är numera bosatt i Ekenäs. Han har också jobbat bl.a. som reseledare, frilansjournalist och sommarredaktör på tidningen Västra Nyland. Till hans förtroendeuppdrag hör bl.a. två mandatperioder som ledamot av kommunfullmäktige i Pojo. Han har också verkat som styrelsemedlem i styrelsen för Förbundet för lärare i historia och samhällslära HYOL-FLHS under åren 1995-2006, och som förbundets viceordförande åren 2000-2003.

Lindholm inledde sin författarkarriär med att skriva läroböcker för Söderströms förlag, där han medverkade i samhällsläraböckerna Makt, stat och individ samt Staten och individen. Han har tillsammans med Tom Gullberg skrivit serien Labyrint, läroböckerna för de tre första obligatoriska gymnasiekurserna i historia. Därtill har Lindholm skrivit kursboken Orient om arabisk kultur och den islamska världens historia, för den riksomfattande fördjupande gymnasiekursen Kulturmöten.

Sture Lindholms första fackbok i historia Röd galenskap - vit terror, om inbördeskriget 1918 i Västyland, utgavs år 2005 av Söderströms förlag och Förlaget Proclio tillsammans. För den boken prisbelönades Lindholm år 2006 av Svenska litteratursällskapet. Därefter har Lindholm skrivit sju andra fackböcker, varav sex getts ut på Förlaget Proclio.

Sture Lindholm fick år 2007 emotta Finska Vetenskapssocietetens lärarpris för innovativ lärargärning och utsågs också år 2008 till mottagare av Ekenäs stads kulturpris. Våren 2010 valdes Sture Lindholm till "Årets lärare i historia och samhällslära i Finland", den första finlandssvenska läraren att få den utmärkelsen.

Sommaren 2012 utkom Lindholms bok Österland – Finland före 1809 på förlaget Schildts & Söderströms. Boken är en lärobok för gymnasiet och skildrar Finlands historia från istidens slut till den ryska tidens början.

I oktober 2012 utkom Lindholm med sin bok: En motgångarnas man – Ernst Wikstedts färgstarka livshistoria. På Runebergsdagen 2013 erhöll han med anledning av just den boken ett stort pris av Svenska litteratursällskapet. Prisnämnden sade i sina prismotiveringar bl.a:
”Författaren lockar med hjälp av muntliga och skriftliga källor skickligt fram den rappa dagsverkskarlen och kommunisten från Tenala, och belyser samtidigt på ett övertygande och kunnigt sätt 1900-talets politiska omvälvningar från ett gräsrotsperspektiv.”

Hösten 2015 utkom Sture Lindholms senaste lokalhistoriska verk Dramatik i småstad, som detaljerat skildrade den omtumlande vardagen i inbördeskrigets skugga i Ekenäs 1917-1918. Författaren rapporterar om händelseförloppet i staden månad för månad, t.o.m. vecka för vecka, med hjälp av ett mångsidigt och unikt, delvis tidigare oanvänt källmaterial.

Sommaren 2016 publicerades Lindholms nya lärobok Självständighet?, som presenterar Finlands moderna historia (1800- och 1900-talen) enligt gymnasiets nya läroplan. Boken är publicerad på Sets förlag.

Sedan hösten 2016 är Sture Lindholm doktorand i nordisk historia vid Åbo akademi och forskar kring historiebruk och minneskultur rörande 1918. I maj 2017 publicerades Lindholms bok om det röda fånglägret i Dragsvik sommaren 1918. Fånglägerhelvetet Dragsvik – massdöden i Ekenäs 1918 översätts till finska och utkommer hösten 2017 på förlaget Atena.